آمار بازديد

 

کل بازدید کنندگان : 324513
بازدید کنندگان امروز : 16
بازدید کنندگان این صفحه : 4579
بازدید کنندگان آنلاین : 2
مدت زمان تولید صفحه : 0/4063

 

اوقات شرعي
شرح وظایف

- بررسي و شناسايي خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و رفاهي استان

- تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه راه حل آنها به مقامات مسئول

- بررسي مسائل و نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي منطقه و تعيين اولويت ها در اين زمينه و تعامل همكاري با حوزه ستاد وزارت كشور

- بررسي نيازهاي استان در زمينه مسائل بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي

- مراقبت در امور بهداشتي و بهبود وضع اجتماعي مردم

- نظارت و پيگيري لازم در مورد رسيدگي و بهبود وضع اماكن عمومي

- اقدام در تجهيز و مشاركت مردم روستا و شهر در امور اجتماعي و كارهاي عام المنفعه

- نظارت و مراقبت در تشكيل و فعاليت شوراي نامگذاري استان بر اساس مقررات موجود

- بررسي درخواست هاي مربوط به نامگذاري و تغير نام واحدهاي مختلف تقسيمات كشوري و اماكن عمومي در سطح استان و ارائه پيشنهادات لازم به وزارت كشور

- جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه شوراهاي اسلامي استان و بررسي اقدامات و عملكرد آنها و بررسي گزارش هاي ارسالي شهرستانها

- انجام برنامه ريز سالم به منظور ارتقا روز افزون و بالندگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا

- تهيه و تنظيم پيشنهاد برنامه هاي آموزشي و آشناسازي اعظا شوراها با وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود و ساير مسائل مورد نياز در جهت اجراي هر چه مطلوب تر وظايف و امور نظارتي مربوطه و ارائه آن به واحد مربوط جهت اجرا

- بررسي و تنظيم پيشنهاد برنامه آموزشي براي كاركنان استانداري و فرمانداري ها و بخشداري ها در زمينه آشناسازي آنان با قوانين و آئين نامه ها، دستورالعمل هاي مربوط به شوراهاي اسلامي و ارائه آن به واحد مربوطه جهت اجرا

- برنامه ريزي و اقدامات لازم به منظور ترويج فرهنگ شورايي در بين اقشار مختلف مردم استان با همكاري دستگاه هاي ذيربط

- برنامه ريزي و پيگيري در جهت برپايي همايش هاي استان و شهرستاني با حضور اعضا شوراهاي اسلامي شهر و روستا به منظور تبيين سياست ها و خط مشي هاي عمومي دولت در استان و تشويق و ترغيب آنان جهت اجراي آن در حوزه نظارتي خود

- بررسي شكايت هاي واصله از شوراهاي اسلامي و رسيدگي لازم مطابق قوانين و مقررات

- بررسي و سنجش لازم به منظور شناخت زمينه هاي مشاركت مردم در حوزه موضوعات اجتماعي و ارائه راه كارهاي مناسب در جهت افزايش آن در استان

- بررسي عوامل موثر در جهت اجراي سياست هاي اجتماعي دولت از طريق سازمان هاي مردم نهاد

- برنامه ريزي به منظور توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد استان و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه و پيش بيني لازم در جهت قانونمند نمودن فعاليت هاي آنها

- نظارت مستمر بر فعاليت سازمان هاي مردم نهاد مطابق با قوانين و مقررات از طريق فرمانداران با همكاري سازمان هاي ذيربط

- دريافت و تنظيم و تكميل پرونده متقاضيان تشكل هاي مردمي جهت صدور پروانه تاسيس

- ساده سازي و تسهيل روند صدور پروانه فعاليت براي سازمان هاي مردم نهاد و پيگيري آن از طريق مراجع ذيربط

- بررسي هاي لازم در خصوص هويت هيات موسس و ديگر اركان سازمان و چارچوب قوانين و مقررات مربوطه با همكاري سازمان هاي ذيربط

- بررسي و رسيدگي به گزارشات و شكايات واصله مربوط به سازمان هاي مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذيربط

- بررسي و مطالعه راهكارهاي تشويق و ارتقا كيفي سازمان هاي مردم نهاد از طريق بستر سازي اجتماعي و هدايت منابع مختلف يارانه اي تخصيصي دولت در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه

- هماهنگي و همكاري با فرمانداري ها در راستاي اهداف توسعه و افزايش مشاركت هاي اجتماعي و تشكيل سازمان هاي مردم نهاد در سطح استان

دفتر اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد